EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Valmisteluasiakirjat

EU:n lainsäädännön valmisteluun liittyy monentyyppisiä asiakirjoja, joita tuotetaan lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyn eri vaiheissa.

Keskeiset asiakirjatyypit

  • Komissio: lainsäädäntöehdotukset
  • Neuvosto: yhteiset kannat
  • Euroopan parlamentti: lainsäädäntöön ja talousarvioon liittyvät päätöslauselmat ja aloitteet
  • Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: lausunnot
  • Alueiden komitea: lausunnot
* = Pakollinen kenttä