Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Ettevalmistavad dokumendid

Dokumendid, mida kasutatakse ELi õigusaktide ettevalmistamiseks ning mis on koostatud õigusloome- ja eelarveprotsessi erinevates etappides.

Peamised dokumendiliigid

  • Komisjoni seadusandlikud ettepanekud
  • Nõukogu ühised seisukohad
  • Euroopa Parlamendi seadusandlikud ja eelarvega seotud resolutsioonid ning algatused
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamused
  • Regioonide Komitee arvamused
* = Nõutav väli