Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Acorduri internaţionale

Căutați sau consultați acorduri internaționale

Această colecție cuprinde toate actele emise de UE în exercitarea responsabilităților sale internaționale:

  • acordurile încheiate de Uniunea Europeană cu țări terțe sau cu organizații internaționale în domeniile lor specifice de competență
  • acordurile încheiate în comun de statele membre și de Uniunea Europeană în domenii de competență comună (acorduri mixte)
  • deciziile comitetelor mixte instituite în temeiul unui acord internațional și care reunesc reprezentanți ai semnatarilor, în vederea administrării acordului.