EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Međunarodni sporazumi

Traženje ili pregledavanje međunarodnih sporazuma.

Ova zbirka sadržava sve pravne instrumente EU-a nastale u okviru provođenja međunarodnih obveza:

  • ugovore koje je Europska unija sklopila s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u okviru njihovih posebnih područja nadležnosti
  • ugovore koje su zajednički sklopile države članice i Europska unija u područjima zajedničke nadležnosti („ugovori miješane vrste“)
  • odluke zajedničkih odbora koji su osnovani na temelju međunarodnih sporazuma i sastoje se od predstavnika potpisnica u cilju provedbe sporazuma.