Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Jurisprudență

Căutaţi şi consultaţi acte din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:

 1. hotărâri şi ordonanţe cu privire la:
  • cauze iniţiate de instituţiile UE, statele membre sau persoane fizice ori juridice împotriva instituţiilor Uniunii sau împotriva Băncii Centrale Europene
  • acţiuni introduse împotriva ţărilor UE pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin conform tratatelor
  • întrebări preliminare adresate unei instanţe naţionale cu privire la valabilitatea sau la interpretarea dreptului UE
  • litigii între Uniune şi agenţii acesteia
 2. luări de poziţie şi concluzii ale avocaţilor generali
 3. avize emise de Curtea de Justiţie cu privire la proiectele de acorduri între UE şi diferite ţări terţe sau organizaţii internaţionale.