EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Orzecznictwo UE

Na tej stronie można wyszukiwać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in.:

 • Wyroki i postanowienia dotyczące:
  • spraw wnoszonych przez instytucje UE, państwa UE, osoby prawne lub osoby fizyczne przeciwko działaniu lub zaniechaniu działania instytucji, organu, urzędu lub agencji Unii Europejskiej
  • postępowań wszczętych przeciwko państwom członkowskim z powodu uchybienia zobowiązaniom wynikającym z traktatów
  • pytań prejudycjalnych w postępowaniach przed sądami krajowymi związanych z ważnością lub wykładnią prawa UE
  • sporów między instytucjami UE a ich pracownikami.
 • Wnioski i stanowiska rzeczników generalnych
 • Opinie Trybunału dotyczące projektów umów między UE i krajami spoza UE lub organizacjami międzynarodowymi.

Oprócz samych dokumentów znaleźć tutaj można również obszerną analizę prawną i linki do informacji na temat tych dokumentów (np. akty prawne, których dotyczy orzeczenie sądowe lub które są interpretowane w wyniku takiego orzeczenia, akty przywołane w orzecznictwie itp.). W większości przypadków dostępne są również streszczenia decyzji i odniesienia do powiązanych artykułów naukowych.


Jak wyszukiwać na tej stronie?

Po lewej stronie dostępne są różne narzędzia wyszukiwania.

 • Zbiór orzeczeń umożliwia wyszukiwanie bezpośrednio w zbiorze orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • W rejestrze orzecznictwa wszystkie dokumenty tego zbioru uporządkowano w 9 głównych dziedzinach i kilku poddziedzinach.
 • Link Wyszukiwanie w orzecznictwie przekierowuje do formularza wyszukiwania zaawansowanego, który zawiera wiele różnych opcji wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się wówczas wyłącznie w zbiorze „Orzecznictwo”.

  Na górze formularza wyszukiwania można: (i) ograniczyć wyszukiwanie do dokumentów opublikowanych w Zb.Orz. (ii) wyszukiwać lub nie streszczenia orzeczeń.

 • Funkcja Niedawno opublikowane umożliwia dostęp do wszystkich dokumentów opublikowanych w tej sekcji w ciągu ostatnich 14 dni.

Można również wyszukiwać według 4 podstawowych kryteriów: