Aċċetta Irrifjuta

EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Każistika

Fittex u bbrawżja l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea:

 1. Sentenzi u ordnijiet dwar:
  • każijiet miġjuba mill-istituzzjonijiet tal-UE, il-pajjiżi tal-UE, jew kwalunkwe persuna legali jew naturali kontra l-istituzzjonijiet tal-UE jew il-Bank Ċentrali Ewropew,
  • każijiet kontra l-Istati Membri talli ma implimentawx obbligu skont it-Trattati,
  • deċiżjonijiet preliminari miġjuba quddiem qorti nazzjonali dwar il-validità jew l-interpretazzjoni tal-liġi tal-UE,
  • tilwim bejn l-Unjoni u l-impjegati tagħha;
 2. Konklużjonijiet u opinjonijiet tal-avukati ġenerali;
 3. Opinjonijiet tal-Qorti dwar ftehimiet bejn l-UE u pajjiżi mhux tal-UE jew organizzazzjonijiet internazzjonali