Sutikti Nesutikti

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Suvestinės redakcijos

Konsoliduojant teisės aktą į jį įtraukiami visi pakeitimai ir klaidų ištaisymai. Dėl to ES teisės aktai tampa skaidresni ir suprantamesni. Iš kelių įvairiuose Europos Sąjungos oficialiojo leidinio (OL) numeriuose paskelbtų dokumentų sudaromas konsoliduotasis rinkinys ir parengiamas vienas lengvai suprantamas dokumentas.

Konsoliduoti dokumentų tekstai skirti dokumentacijos tikslams. Institucijos už jų turinį atsakomybės neprisiima. Šie dokumentai neturi teisinės galios. Teisiniais tikslais naudokitės OL skelbiamų dokumentų tekstais.