EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Povzetki zakonodaje EU

Povzetki zakonodaje EU kratko in razumljivo predstavijo najpomembnejše pravne akte, ki jih je sprejela EU, in so namenjeni splošni, nestrokovni javnosti.

Večina povzetkov zajema glavne vrste zakonodaje EU: direktive, uredbe in sklepe. Vendar se nekateri nanašajo tudi na druge dokumente, denimo mednarodne sporazume.

Povzetki so razdeljeni na 32 področij, vsakič s povezavo na celotno uradno različico akta. Povzetki niso na voljo za tiste pravne akte, za katere menimo, da so:

  • že dovolj kratki in jasni ali
  • namenjeni izključno strokovni javnosti
  • .

Pomoč

Povzetki po področjih