Streszczenia aktów prawnych UE

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 

Streszczenia unijnych aktów prawnych przedstawiają najważniejsze aspekty europejskiego prawodawstwa, polityki i działalności w jasny, prosty i zwięzły sposób. Są one przeznaczone dla wszystkich czytelników, a ich tematami są 32 obszary działalności Unii Europejskiej.


Streszczenia według tematu

 • Badania i innowacje
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Budżet
 • Cła
 • Edukacja, szkolenia, młodzież, sport
 • Energia
 • Gospodarka morska i rybołówstwo
 • Handel zewnętrzny
 • Konkurencja
 • Konsumenci
 • Kultura
 • Podatki
 • Polityka audiowizualna i media
 • Polityka regionalna
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludności
 • Prawa człowieka
 • Przedsiębiorstwa
 • Rolnictwo
 • Rozszerzenie
 • Rozwój
 • Rynek wewnętrzny
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo
 • Sprawy gospodarcze i walutowe
 • Sprawy instytucjonalne
 • Stosunki zewnętrzne
 • Środowisko i zmiany klimatu
 • Transport
 • Zatrudnienie i polityka społeczna
 • Zdrowie publiczne
 • Zwalczanie nadużyć finansowych