EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Resuméer af EU-lovgivningen

"Resuméer af EU-lovgivningen" er kortfattede og letforståelige beskrivelser af de vigtigste retsakter vedtaget af EU. De henvender sig til alle, som ikke er specialister.

De fleste dækker de vigtigste typer lovgivning, som EU har vedtaget: direktiver, forordninger og afgørelser. Men nogle af dem fortæller om andre dokumenter, f.eks. internationale aftaler.

Oversigterne er inddelt i 32 politikområder og har altid et link til hele den officielle udgave af retsakten. Der laves ikke resuméer af retsakter, som vi anser for at være:

  • tilstrækkelig korte/klare allerede, eller
  • som kun henvender sig til en specialiseret målgruppe

Hjælp

Resuméer efter emne