EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Europeiska centralbanken

Hjälp Avancerad sökning

Europeiska centralbanken (ECB) är en EU-institution som bedriver sin verksamhet utifrån tydligt formulerade regler som framgår av EU:s primär- och sekundärrätt. För att utföra sina uppgifter kan ECB anta rättsakter samt utfärda och offentliggöra yttranden om lagförslag inom sina behörighetsområden. I denna del hittar du alla rättsakter som ECB antagit – inklusive ändringar, rättelser och konsoliderade versioner – på alla relevanta officiella EU-språk, samt även rättsfall med betydelse för ECB.