EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Il-Bank Ċentrali Ewropew

 Minħabba problema teknika, dan is-sit jista' jaħdem bil-mod jew jgħaddik għal paġna ta' żball. Qed naħdmu fuq soluzzjoni.
Għajnuna Tiftixa avvanzata

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) huwa istituzzjoni tal-UE li jopera skont regoli definiti b’mod ċar li jistgħu jinstabu fid-dritt primarju u sekondarju tal-UE. Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-BĊE jista’ jadotta atti legali u jipprovdi wkoll u jippubblika opinjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni proposta fl-oqsma tal-kompetenza tiegħu. F'din it-taqsima issib l-atti legali kollha tal-BĊE - inkluż l-emendi, corrigenda u verżjonijiet konsolidati - bil-lingwi uffiċjali rilevanti kollha tal-UE, kif ukoll il-każistika rilevanti għall-BĊE.