EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

EuroVoc

EuroVoc je mnohojazyčný a multidisciplinární tezaurus EU. Obsahuje klíčová slova, která jsou rozdělena do 21 oblastí a 127 podoblastí a která se používají k popisu obsahu dokumentů v databázi EUR-Lex.

Podle jednotlivých oblastí a podoblastí můžete procházet právo EU a související dokumenty (právní předpisy, přípravné dokumenty, mezinárodní smlouvy, sdělení týkající se judikatury, parlamentní interpelace apod.).

Více o databázi EuroVoc