EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Viri prava Evropske unije

 

POVZETEK:

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 6(3) Pogodbe o Evropski uniji

KAJ JE NAMEN ČLENOV 216 IN 288 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE IN ČLENA 6 POGODBE O EVROPSKI UNIJI?

KLJUČNE TOČKE

Pravo EU ima tri vire: primarno pravo, splošna načela prava EU in sekundarno pravo (natančneje določeno v hierarhiji pravnih aktov).

Primarno pravo

Splošna pravna načela

Sekundarno pravo

Sekundarno pravo zajema pravne akte, ki se lahko razdelijo na dve kategoriji:

Tudi mednarodni sporazumi z državami zunaj EU ali z mednarodnimi organizacijami so sestavni del prava EU. Ti so ločeni od primarnega prava in sekundarne zakonodaje. V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Meryem Demirel proti Stadt Schwäbisch Gmünd (zadeva 12/86) imajo lahko neposreden učinek in večjo pravno veljavo kot sekundarna zakonodaja, ki se mora zato uskladiti z njimi. Njihova pravila imajo neposredni učinek, če vsebujejo jasno in natančno obveznost, ki ni pogojena s sprejetjem katerega koli poznejšega ukrepa.

Drugi viri prava EU

Ti vključujejo:

  • sodno prakso Sodišča EU,
  • mednarodno pravo – pogosto vir navdiha Sodišču EU pri razvoju sodne prakse. Sodišče EU navaja pisno in običajno pravo.

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov V – Mednarodni sporazumi – Člen 216 (UL C 202, 7.6.2016, str. 144).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 288 (prejšnji člen 249 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 171).

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov I – Skupne določbe – Člen 6 (prejšnji člen 6 PEU) (UL C 202, 7.6.2016, str. 19).

Zadnja posodobitev 21.04.2022

Top