EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Institucije Evropske unije

Cilj institucionalnega okvira Evropske unije (EU) je spodbujanje in zaščita vrednot, ciljev in interesov EU, interesov njenih državljanov in interesov njenih držav članic. Ta okvir prispeva tudi k zagotavljanju skladnosti, učinkovitosti in stalnosti politik in ukrepov EU.

V skladu s členom 13 Pogodbe o Evropski uniji ta institucionalni okvir sestavlja sedem institucij:

  • Evropski parlament,
  • Evropski svet,
  • Svet Evropske unije (ali preprosto „Svet“),
  • Evropska komisija,
  • Sodišče Evropske unije,
  • Evropska centralna banka,
  • Računsko sodišče.

Vsaka institucija deluje v okviru pristojnosti, ki so ji dodeljene v Pogodbah, in sicer skladno s postopki, pogoji in cilji, ki so določeni v teh pogodbah.

Parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij kot svetovalni telesi.

GLEJ TUDI:

Top