EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo je sistem, ki ohranja vrednost izdelkov, materialov in virov v gospodarstvu, dokler je to mogoče, in zmanjšuje ustvarjanje odpadkov. To pomeni sistem, v katerem se izdelki ponovno uporabljajo, popravljajo, proizvajajo ali reciklirajo.

Dejanja v krožnem gospodarstvu prav tako prispevajo k drugim ključnim prioritetam EU, vključno z zelenim okrevanjem, blaženjem podnebnih sprememb in energijskimi prihranki, zaščito biotske raznovrstnosti in globalnimi prizadevanji za trajnostni razvoj.

Evropska komisija je leta 2015 sprejela ambiciozen akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Predstavila je 54 ukrepov v celotnem življenjskem ciklu izdelkov z namenom pospešitve prehoda EU v krožno gospodarstvo. Vsi ti ukrepi so bili sprejeti.

Med drugimi ukrepi je leta 2018 v veljavo stopila prenovljena zakonodaja EU o ravnanju z odpadki. Ta določa jasne cilje glede recikliranja in dolgoročni načrt za sodobno upravljanje z odpadki. Vključuje:

 • cilje za recikliranje komunalnih odpadkov in odpadne embalaže,
 • zavezujoče cilje za zmanjšanje odlagališč na najvišjo omejitev,
 • ukrepe za zmanjšanje prehranskih odpadkov in odpadkov v morju.

Poleg tega so se v letu 2018 pojavile dodatne pobude, kot je strategija EU o plastiki, poročilo o kritičnih surovinah v krožnem gospodarstvu, pravila o plastiki za enkratno uporabo in predlagana zakonodaja o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo odpadkov (sprejeto 2020).

Marca 2020 je Komisija kot temeljni sestavni del evropskega zelenega dogovora za leto 2019 za povečanje učinkovite rabe virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo, obnovo biotske raznovrstnosti in zmanjšanje onesnaženja sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo za EU. Ta vključuje ukrepe:

 • da trajnostni izdelki postanejo norma v EU;
 • da potrošniki in javni kupci dobijo več moči;
 • da je osredotočenost usmerjena na panoge, ki porabijo največ virov in kjer je potencial za krožno gospodarstvo visok, kot so:
  • elektronika in IKT,
  • baterije in vozila,
  • embalaža, plastika in tekstil,
  • gradbeništvo in zgradbe,
  • hrana, voda in hranila;
 • za zagotavljanje manj odpadkov;
 • da bo krožno gospodarstvo delalo za ljudi, regije in mesta;
 • za vodenje globalnih prizadevanj na področju krožne ekonomije.

GLEJ TUDI

Top