EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piața internă

Piața internă se referă la piața unică din cadrul teritoriului UE.

Scopul este de a avea o zonă fără frontiere interne sau obstacole de reglementare, în care să fie asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și a capitalurilor în conformitate cu articolele din tratate.

Libera circulație a mărfurilor [articolele 26 și 28-37 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)]

 • Odată cu crearea pieței interne, taxele vamale și restricțiile cantitative au fost eliminate.
 • Libera circulație a mărfurilor se bazează pe principiile recunoașterii reciproce a normelor tehnice naționale, eliminarea barierelor fizice și tehnice și standardizare.
 • În 2008, a fost adoptat un nou cadru legislativ care stimulează libera circulație a mărfurilor prin intermediul sistemului de supraveghere a pieței din UE și a mărcii CE.

Libera circulație a capitalului (articolele 63-66 din TFUE)

 • Restricțiile privind circulația capitalului și a plăților, între țările UE, precum și între țările UE și țările din afara UE sunt interzise încă din 2004, ca urmare a Tratatului de la Maastricht. Cu toate acestea, există câteva excepții care sunt legate în primul rând de fiscalitate și de considerentele politicii publice.
 • Libera circulație a capitalului contribuie la creșterea economică, permițând investirea capitalului în mod eficient, și promovează utilizarea monedei euro ca monedă internațională.

Libertatea de a se stabili și de a furniza servicii (articolele 26, 49-62 din TFUE)

Libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii garantează mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în cadrul UE. Angajații independenți și profesioniștii sau persoanele juridice în sensul articolului 54 din TFUE care își desfășoară activitatea într-o țară UE pot:

 • desfășura o activitate economică în mod stabil și continuu într-o altă țară a UE (libertatea de stabilire: articolul 49 din TFUE); și
 • să ofere și să-și furnizeze serviciile în alte țări ale UE, temporar, rămânând în țara lor de origine (libertatea de a furniza servicii: articolul 56 din TFUE).

Libera circulație a lucrătorilor (articolele 26 și 45-48 din TFUE)

 • Aceasta acoperă aspecte precum drepturile de circulație și ședere pentru lucrători, drepturile de intrare și de ședere pentru membrii familiei și implică eliminarea oricărei discriminări bazate pe cetățenie în ceea ce privește angajarea, remunerația și alte condiții de muncă și de angajare. Se pot aplica restricții cu privire la serviciul public.
 • Autoritatea Europeană a Muncii servește ca agenție dedicată liberei circulații a lucrătorilor, inclusiv pentru lucrătorii detașați.

Eliminarea obstacolelor de reglementare din calea liberei circulații înseamnă:

 • întreprinderile din UE beneficiază de:
  • o piață mare de peste 400 de milioane de consumatori;
  • accesul multor furnizori de bunuri și servicii pe piața unică;
  • costuri mai mici din cauza economiilor de scară și a normelor, standardelor și cerințelor armonizate pe teritoriul său;
 • cetățenii UE beneficiază de:
  • crearea de locuri de muncă suplimentare;
  • prețuri mai mici și o selecție mai largă de produse și servicii;
  • calitate și siguranță, asigurate de reguli și standarde armonizate;
  • mai multe inovații, mai multă cercetare și dezvoltare;
  • oportunitatea de a trăi, de a lucra, de a studia și de a face afaceri în întreaga UE;
  • vânzarea mărfurilor și deplasarea fără restricții a banilor.

Unele țări din afara UE își aliniază, de asemenea, normele la cele ale pieței unice, extinzându-și efectele dincolo de UE. Aceste țări includ și membrii din afara UE, țări membre ale Spațiului Economic European: Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Elveția tranzacționează de asemenea cu piața unică prin acorduri bilaterale cu UE. Țările candidate și potențial candidate încearcă, de asemenea, să-și alinieze legislația la acquis-ul UE, aceasta fiind una dintre condițiile de aderare la UE.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA:

Top