EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acte de punere în aplicare

În temeiul articolului 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, legiuitorul UE poate acorda Comisiei Europene (sau, în cazuri excepționale, Consiliului Uniunii Europene) – prin norme specifice prevăzute într-un act legislativ („actul de bază”) – competențe de adoptare a unor acte de punere în aplicare. Obiectivul acestor acte este de a crea condiții uniforme pentru punerea în aplicare a actului legislativ în cauză, dacă și atunci când este necesar acest lucru.

Actele de punere în aplicare sunt acte fără caracter legislativ și pot avea aplicații individuale sau generale. Acestea sunt adesea de natură administrativă sau tehnică și pot lua diverse forme, cum ar fi decizii individuale de finanțare, decizii de autorizare a introducerii anumitor produse pe piață sau modele de certificate necesare în temeiul legislației UE. Aceste acte sunt adoptate în diverse domenii, cum ar fi programele de cheltuieli, protecția mediului și a sănătății sau fiscalitatea.

Din punct de vedere procedural, actele de punere în aplicare sunt adoptate de Comisie după ce aceasta consultă comitete care au în componență experți tehnici din partea statelor membre ale UE, în conformitate cu normele și procedurile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Parlamentul European și Consiliul sunt informate pe parcursul elaborării actelor de punere în aplicare și au drept de consultare, dar nu pot bloca adoptarea actelor de punere în aplicare.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA:

Top