EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Consumentenbescherming

Het EU-beleid inzake consumentenbescherming (artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU) strekt tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten, van hun recht op informatie en onderwijs en van hun recht op vereniging om hun rechten te vrijwaren. Artikel 12 van het VWEU eist dat consumentenbescherming in acht wordt genomen op de andere beleidsterreinen van de EU.

Consumentenbescherming is een gedeelde bevoegdheid van de Europese Unie en de EU-landen. Volgens artikel 114 van het VWEU moeten besluiten over maatregelen die ten doel hebben de wetgeving van de EU-landen beter op elkaar af te stemmen, worden aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.

Een EU-land kan strengere dan de door de EU genomen maatregelen voor consumentenbescherming handhaven of invoeren voor zover zij verenigbaar zijn met het Verdrag en zij aan de Commissie worden gemeld.

ZIE OOK

Top