ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.194.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 194

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. július 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 665/2012/EU rendelete (2012. július 20.) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 454/2011/EU rendelet módosításáról (1)

1

 

*

A Bizottság 666/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 20.) a 2092/2004/EK, a 793/2006/EK, az 1914/2006/EK, az 1120/2009/EK, az 1121/2009/EK, az 1122/2009/EK, a 817/2010/EU és az 1255/2010/EU rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése, valamint a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

3

 

 

A Bizottság 667/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

 

A Bizottság 668/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 20.) a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. július első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről

8

 

 

A Bizottság 669/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 20.) a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2012. július 1. és 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

10

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/414/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 17.) a 2006/168/EK határozat I–IV. mellékletének a szarvasmarha-embriók Unióba irányuló importjára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványban foglalt egyes követelmények módosításáról (az értesítés a C(2012) 4816. számú dokumentummal történt)  (1)

12

 

 

2012/415/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 18.) a 2011/630/EU végrehajtási határozatnak a kéknyelv-betegségre és a Simbu vírusokra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 4882. számú dokumentummal történt)  (1)

26

 

 

2012/416/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 19.) a hasított sertések belgiumi osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 4933. számú dokumentummal történt)

33

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

2012/417/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2012. július 17.) a tudományos információkhoz való hozzáférésről és azok megőrzéséről

39

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.