ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.198.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 198

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. július 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 748/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 28.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 153. alkalommal történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság 749/2011/EU rendelete (2011. július 29.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról (1)

3

 

 

A Bizottság 750/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

23

 

 

A Bizottság 751/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 29.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

25

 

 

A Bizottság 752/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 29.) a gabonaágazatban a 2011. augusztus 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

27

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/73/EU irányelve (2011. július 29.) a textiltermékek elnevezéséről szóló 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

30

 

*

A Bizottság 2011/74/EU irányelve (2011. július 29.) a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

32

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/483/KKBP határozata (2011. július 28.) az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Szomália) szóló 2010/96/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról

37

 

 

2011/484/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 11.) a Natura 2000 területek adatszolgáltatási űrlapjáról (az értesítés a C(2011) 4892. számú dokumentummal történt)

39

 

 

2011/485/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 29.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005/50/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 5444. számú dokumentummal történt)  (1)

71

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.