ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.142.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 142

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. május 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 524/2011/EU rendelete (2011. május 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenil, deltametrin, etofumezát, izopirazam, propikonazol, pimetrozin, pirimetanil és tebukonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (1)

1

 

 

A Bizottság 525/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

57

 

 

A Bizottság 526/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 27.) a gabonafélék eladási árainak az 1017/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizenharmadik pályázati felhívás tekintetében történő meghatározásáról

59

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/315/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. május 23.) a 9. és a korábbi Európai Fejlesztési Alapok projektjeiből visszavont pénzeszközök dél-szudáni fejlesztési együttműködés céljára történő kiosztásáról

61

 

 

2011/316/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EU BAM Rafah/1/2011 határozata (2011. május 27.) a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

63

 

 

2011/317/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. május 27.) az európai statisztikai tanácsadó bizottság egy tagjának kinevezéséről (1)

64

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.