ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.098.slv

Uradni list

Evropske unije

L 98

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
13. april 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 354/2011 z dne 12. aprila 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Unije za nekatere ribe in ribiške proizvode s poreklom iz Bosne in Hercegovine

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 355/2011 z dne 8. aprila 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Montasio (ZOP))

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 356/2011 z dne 12. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 447/2010 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu po postopku javnega razpisa

8

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 357/2011 z dne 12. aprila 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

9

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 358/2011 z dne 12. aprila 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

11

 

 

SKLEPI

 

 

2011/233/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga ESPG/2010/010 CZ/Unilever, Češka republika)

13

 

 

2011/234/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. aprila 2011 o nevključitvi diklobenila v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2437)  (1)

14

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 351/2011 z dne z 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 97, 12.4.2011)

16

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.