ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.025.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 25

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. január 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/50/EU

 

*

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozata (2010. október 15.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

2011/51/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. január 18.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodást módosító megállapodás aláírásáról

3

 

 

2011/52/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. január 18.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött kiegészítő megállapodást módosító, az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött megállapodás az Európai Unió részéről történő aláírásáról

4

 

 

2011/53/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. január 18.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről létrejött megállapodás által létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottságban az Európai Unió által az adott megállapodás 3. mellékletének kiigazítására vonatkozóan képviselendő álláspontról

5

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 65/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 66/2011/EU rendelete (2011. január 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

 

A Bizottság 67/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a 327/98/EK rendelettel a 2011. januárjának alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

26

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/54/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. január 24.) a Régiók Bizottsága egy lett tagjának és egy lett póttagjának kinevezéséről

30

 

 

2011/55/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. január 24.) a Régiók Bizottsága három svéd tagjának és négy svéd póttagjának kinevezéséről

31

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.