ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 33

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
3 februarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 95/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 96/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 93/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 februarie 2009

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 97/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește utilizarea modulului flexibil (1)

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 98/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de înregistrare a unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]

8

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb (1)

10

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/85/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Estonia în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 150]

31

 

 

2009/86/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Belgia, Germania și Austria în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 420]

35

 

 

2009/87/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Estonia, Țările de Jos și Portugalia în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 414]

38

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/88/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2008 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operației militare a Uniunii Europene Atalanta

41

Acord între Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operației militare a Uniunii Europene Atalanta

43

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 85/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară (JO L 25, 29.1.2009)

49

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.