Uradni list
Evropske unije

ISSN 1725-5155

L 169
Zvezek 51
30. junij 2008Slovenska izdaja

 

Zakonodaja

  

Vsebina

 

Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

 
  

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 594/2008 z dne 16. junija 2008 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

1

 
  

II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 
  

ODLOČBE/SKLEPI

  

Svet

  

2008/474/ES:

 
 

*

Sklep Sveta z dne 16. junija 2008 o sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

10

  

Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

13
SLAkti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.