ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 4

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
9. januar 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 6/2007 z dne 8. januarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 7/2007 z dne 8. januarja 2007 o spremembah izvoznih nadomestil v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 8/2007 z dne 8. januarja 2007 o zavrnitvi zahtevkov za izvozna dovoljenja za nekatere mlečne proizvode

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 9/2007 z dne 8. januarja 2007 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

8

 

 

Popravki

 

*

Popravek Skupnega ukrepa Sveta 2004/552/SZVP z dne 12. julija 2004 o vidikih delovanja Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema, ki vplivajo na varnost Evropske unije (UL L 246, 20.7.2004)

10

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.