ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 157

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
21 juni 2005


Inhoud

 

Documenten betreffende de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Bladzijde

 

*

Advies van de Commissie van 22 februari 2005 betreffende het verzoek van de Republiek Bulgarije en van Roemenië om toetreding tot de Europese Unie

3

 

*

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het verzoek van de Republiek Bulgarije om toetreding tot de Europese Unie (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC)) (Instemmingsprocedure)

5

 

*

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het verzoek van Roemenië om toetreding tot de Europese Unie (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC)) (Instemmingsprocedure)

7

 

*

Besluit van de Raad van de Europese Unie van 25 april 2005 betreffende de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

9

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag

10

 

*

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

11

 

*

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

29

46

49

56

89

93

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond

203

221

224

231

264

268

277

278

302

311

362

366

369

374

 

*

Slotakte

377

391

393

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.