ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.141.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 141

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. május 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 141/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 129., 2013.5.4.

1

 

Bíróság

2013/C 141/02

A Törvényszék új tagjának eskütétele

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 141/03

C-32/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 14-i ítélete (a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., a Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. jogutódja kontra Gazdasági Versenyhivatal („Verseny — EUMSZ 101. cikk (1) bekezdés — Hasonló nemzeti jogszabály alkalmazása — A Bíróság hatásköre — Biztosítótársaság és gépjárműjavítók közötti, javítási óradíjakra vonatkozó kétoldalú megállapodások — Az óradíjaknak e javítók mint az adott biztosítótársaság biztosításközvetítői által a biztosítótársaság javára közvetített biztosítások számától és arányától függő növelése — A »versenykorlátozó célú megállapodás« fogalma”)

3

2013/C 141/04

C-108/11. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 14-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — Héa — Csökkentett adómérték — Nem emberi vagy állati fogyasztásra szolgáló élelmiszerek készítésére szánt agarak és lovak értékesítése, lovak bérlete és termékenyítési szolgáltatások — 2006/112/EK irányelv — A 96., a III. melléklettel összefüggésben értelmezett 98. és 110. cikk megsértése)

3

2013/C 141/05

C-216/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 14-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/12/EGK irányelv — Jövedéki adók — Egyik tagállamban beszerzett és másik tagállamba átszállított dohánytermékek — Kizárólag mennyiségi értékelési kritériumok — EUMSZ 34. cikk — A behozatal mennyiségi korlátozása)

4

2013/C 141/06

C-276/11. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 14-i ítélete — Viega GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Hegesztett és hegesztés nélküli szerelvények — A bizonyítékok értékelése — A bíróság előtti meghallgatáshoz való jog — Indokolási kötelezettség — Az arányosság elve)

4

2013/C 141/07

C-415/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 14-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mohamed Aziz kontra Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (93/13/EGK irányelv — Fogyasztókkal kötött szerződések — Jelzálogkölcsön-szerződés — Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás — Az érdemi ítélkezést végző nemzeti bíróság hatáskörei — Tisztességtelen feltételek — Értékelési szempontok)

5

2013/C 141/08

C-419/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 14-i ítélete (a Městský soud v Praze — Cseh Köztársaság — előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Česká spořitelna, a.s. kontra Gerald Feichter (44/2001/EK rendelet — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben — Az 5. cikk 1. pontjának a) alpontja és a 15. cikk (1) bekezdése — A „szerződéssel kapcsolatos ügy” és a „fogyasztói szerződés” fogalma — Kötelezvény — Váltókezesség — Hitelszerződés biztosítása)

6

2013/C 141/09

C-420/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 14-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jutta Leth kontra Republik Österreich, Land Niederösterreich (Környezet — 85/337/EGK irányelv — Egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Egy ilyen projekt megfelelő vizsgálat nélkül történő engedélyezése — E vizsgálat céljai — A kártérítéshez való jog fennállásának feltételei — Magánszemélyek vagyoni károkkal szembeni védelmének bennfoglaltsága)

6

2013/C 141/10

C-527/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. március 14-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Valsts ieņēmumu dienests kontra Ablessio SIA („Héa — 2006/112/EK irányelv — 213., 214. és 273. cikk — A héaalanyok nyilvántartása — Héa-azonosítószám kiadásának elutasítása, mivel az adóalany nem rendelkezik a bejelentett gazdasági tevékenység folytatásához szükséges anyagi, műszaki és pénzügyi eszközökkel — Jogszerűség — Az adócsalás elleni küzdelem — Az arányosság elve”)

7

2013/C 141/11

C-545/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 14-i ítélete (a Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Agrargenossenschaft Neuzelle eG kontra Landrat des Landkreises Oder-Spree („Közös agrárpolitika — 73/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) és (2) bekezdése — A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések modulációja — A közvetlen kifizetések összegeinek további csökkentése — Érvényesség — A bizalomvédelem elve — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve”)

7

2013/C 141/12

C-289/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-535/11. sz., Altner kontra Bizottság ügyben 2012. március 23-án hozott végzése ellen Zdeňek Altner által 2012. június 8-án benyújtott fellebbezés

8

2013/C 141/13

C-33/13. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Lengyelország) által 2013. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marcin Jagiełło kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

C-34/13. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2013. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Monika Kušionová kontra SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

C-38/13. sz. ügy: A Sąd Rejonowy w Białymstoku (Lengyelország) által 2013. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Małgorzata Nierodzik kontra Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

C-49/13. sz. ügy: Az Úřad průmyslového vlastnictví (Cseh Köztársaság) által 2013. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MF 7 a.s. kontra MAFRA a.s.

10

2013/C 141/17

C-51/13. sz. ügy: A Rechtbank te Rotterdam (Hollandia) által 2013. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV kontra Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

C-53/13. sz. ügy: A Krajský soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2013. január 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Strojírny Prostějov, a.s. kontra Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

C-60/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

11

2013/C 141/20

C-61/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alba Forni kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

C-62/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Immacolata Racca kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

C-63/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fortuna Russo kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

13

2013/C 141/23

C-72/13. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2013. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gmina Wrocław kontra Minister Finansów

14

2013/C 141/24

C-87/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. február 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën, másik fél az eljárásban: X

14

2013/C 141/25

C-99/13. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2013. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Guy Kleynen kontra Conseil des ministres

14

2013/C 141/26

C-106/13. sz. ügy: A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2013. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale kontra Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

C-108/13. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2013. március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société Mac GmbH kontra Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

C-122/13. sz. ügy: A Tribunale Ordinario di Firenze (Olaszország) által 2013. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Paola C kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

C-134/13. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raytek GmbH, Fluke Europe BV kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

C-141/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-355/09. sz., Reber Holding GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. január 17-én hozott ítélete ellen a Reber Holding GmbH & Co. KG által 2013. március 20-án benyújtott fellebbezés

16

 

Törvényszék

2013/C 141/31

T-422/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i végzése — Kappa Filter Systems kontra OHIM (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) (Hatályon kívül helyezés iránti kereset — Fellebbezési határidő — Késedelem — Előre nem látható körülmények hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

18

2013/C 141/32

T-462/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. március 11-i végzése — Pilkington Group kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Az EK 81. cikk megsértését megállapító és bírságot kiszabó határozat közzététele — Az állítólagosan az üzleti titok hatálya alá tartozó adatok bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelés)

18

2013/C 141/33

T-552/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. március 11-i végzése — North Drilling kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — A sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése”)

19

2013/C 141/34

T-4/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. március 11-i végzése — Communicaid Group kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Nyelvi képzési szolgáltatások — Ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Esély elvesztése — Súlyos és helyrehozhatatlan kár hiánya — A sürgősség hiánya”)

19

2013/C 141/35

T-98/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — CMT kontra OHIM — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

T-99/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — CMT kontra OHIM — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

T-100/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — CMT kontra OHIM — Camomilla (Camomilla)

21

2013/C 141/38

T-106/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — Synergy Hellas kontra Bizottság

21

2013/C 141/39

T-118/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — Whirlpool Europe kontra Bizottság

22

2013/C 141/40

T-129/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Alpiq RomIndustries és Alpiq RomEnergie kontra Bizottság

22

2013/C 141/41

T-131/13. sz. ügy: 2013. március 1-jén benyújtott kereset — Lardini kontra OHIM (Virág ábrázolása)

23

2013/C 141/42

T-138/13. sz. ügy: 2013. március 2-án benyújtott kereset — Evonik Oil Additives kontra OHIM — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

T-155/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Zanjani kontra Tanács

24

2013/C 141/44

T-161/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — First Islamic Investment Bank kontra Tanács

24

2013/C 141/45

T-172/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — Novomatic kontra OHIM — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

T-173/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — Selo Medical kontra OHIM — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

T-215/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 18-i végzése — Freistaat Sachsen kontra Bizottság

26

2013/C 141/48

T-217/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 18-i végzése — Mitteldeutsche Flughafen és Flughafen Dresden kontra Bizottság

26

2013/C 141/49

T-49/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 12-i végzése — Lafarge kontra Bizottság

26

2013/C 141/50

T-194/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 27-i végzése — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


HU