ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.079.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 79

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. március 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 079/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 71., 2013.3.9.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 079/02

C-541/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 17-i végzése (a Vrhovno Sodišče (Szlovénia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jožef Grilc kontra Slovensko zavarovalno združenje GIZ (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának második bekezdése — Gépjármű-felelősségbiztosítás — 2000/26/EK irányelv — Kártérítési testületek — Nemzeti bíróság előtt érvényesített kártérítési követelés)

2

2013/C 079/03

C-261/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 17-i végzése — Annunziata Del Prete kontra Giorgio Armani SpA, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk(1)bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség — Jóhírnév — Az „AJ AMICI JUNIOR” ábrás megjelölés — Az AJ ARMANI JEANS korábbi nemzeti ábrás védjegy és az ARMANI JUNIOR korábbi nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása)

2

2013/C 079/04

C-488/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nagy Sándor kontra Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal

3

2013/C 079/05

C-489/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Böszörményi Lajos Tiborné kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

3

2013/C 079/06

C-490/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gálóczhi-Tömösváry Róbert kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

3

2013/C 079/07

C-491/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Magdolna Margit Szabadosné Bay kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

4

2013/C 079/08

C-526/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ványai Józsefné kontra Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal

4

2013/C 079/09

C-574/12. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2012. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) kontra Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes, L.da

5

2013/C 079/10

C-577/12. sz. ügy: Az Unabhängiger Finanzsenat (Ausztria) által 2012. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michaela Hopfgartner

6

2013/C 079/11

C-588/12. sz. ügy: Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2012. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lyreco Belgium NV kontra Sophie Rogiers

6

2013/C 079/12

C-592/12. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2012. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Compañía Europea de Viajeros de España S.A. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

6

2013/C 079/13

C-594/12. sz. ügy: A Verfassungsgerichtshof (Ausztria) által 2012. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kärtner Landesregierung és társai

7

2013/C 079/14

C-598/12. sz. ügy: 2012. december 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

8

2013/C 079/15

C-605/12. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2012. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Welmory Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

8

2013/C 079/16

C-14/13. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelme — Gena Ivanova Cholakova kontra Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti

9

2013/C 079/17

C-18/13. sz. ügy: Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Max Pen” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i izpalnenie na proizvodstvoto” Sofia

10

2013/C 079/18

C-23/13. sz. ügy: 2013. január 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

11

2013/C 079/19

C-666/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. január 7-i végzése (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein–Westfalen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M, N, O, P, Q kontra Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

11

 

Törvényszék

2013/C 079/20

T-494/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 5-i ítélete — Bank Saderat Iran kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

12

2013/C 079/21

T-540/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Kohéziós Alap — A francia határt Madriddal összekötő nagysebességű vonal bizonyos szakaszainak építésére vonatkozó négy projektszakasz javára a Kohéziós Alapból eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás csökkentése — Határozat elfogadásának határideje — Az 1164/94/EK rendelet III. melléklete H cikkének (2) bekezdése — Az 1386/2002/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdése — Kiegészítő munkálatok vagy szolgáltatások — Az »előre nem látható körülmény« fogalma — A 93/38/EGK irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontja”)

13

2013/C 079/22

T-66/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — Present-Service Ullrich kontra OHIM — Punt Nou (babilu) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A babilu közösségi szóvédjegy bejelentése — A BABIDU korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

13

2013/C 079/23

T-104/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 1-jei — ítélete — Ferrari kontra OHIM (PERLE') („Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A PERLE' ábrás védjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekezdése”)

14

2013/C 079/24

T-159/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 4-i ítélete — Marszalkowski kontra OHIM — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A WALICHNOWY MARKO közösségi ábrás védjegy bejelentése — MAR-KO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

14

2013/C 079/25

T-235/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Kohéziós Alap — A francia határt Madriddal összekötő nagysebességű vonal bizonyos szakaszainak építésére vonatkozó négy projektszakasz javára a Kohéziós Alapból eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás csökkentése — Határozat elfogadásának határideje — Az 1164/94/EK rendelet III. melléklete H cikkének (2) bekezdése — Az 1386/2002/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdése — Kiegészítő munkálatok vagy szolgáltatások — Az »előre nem látható körülmény« fogalma — A 93/38/EGK irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontja”)

14

2013/C 079/26

T-263/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 6-i ítélete — BOPP kontra OHIM (Nyolcszögletű zöld keret ábrázolása) („Közösségi védjegy — Egy nyolcszögletű zöld keretet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Első ízben a válaszban javasolt bizonyíték — A Törvényszék eljárási szabályzata 48. cikkének (1) bekezdése — Dokumentum küldése telefax útján az OHIM részére — Alkalmazandó szabályok”)

15

2013/C 079/27

T-272/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 1-jei ítélete — Coin kontra OHIM — Dynamiki Zoi (Fitcoin) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Fitcoin közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi coin nemzeti, közösségi és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

15

2013/C 079/28

T-368/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 1-jei ítélete — Polyelectrolyte Producers Group és társai kontra Bizottság („REACH — Az akrilamid hézagmentesítési célú felhasználásai tekintetében az akrilamid forgalomba hozatalát korlátozó átmeneti rendelkezések — Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)

16

2013/C 079/29

T-412/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 6-i ítélete — Maharishi Foundation kontra OHIM (TRANSCENDENTAL MEDITATION) („Közösségi védjegy — A TRANSCENDENTAL MEDITATION közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A fellebbezési tanácsnak az ügyet az elbíráló elé visszautaló határozata — A 207/2009/EK rendelet 65. cikkének (4) bekezdése — Elfogadhatóság — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Érintett vásárlóközönség”)

16

2013/C 079/30

T-426/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 6-i ítélete — Maharishi Foundation kontra OHIM (MÉDITATION TRANSCENDANTALE) (Közösségi védjegy — A MÉDITATION TRANSCENDANTALE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A fellebbezési tanácsnak az ügy elbíráló elé való visszautalására vonatkozó határozata — A 207/2009/EK rendelet 65. cikkének (4) bekezdése — Elfogadhatóság — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Érintett vásárlóközönség)

17

2013/C 079/31

T-504/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 4-i ítélete — Hartmann kontra OHIM — Protecsom (DIGNITUDE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DIGNITUDE közösségi szóvédjegy bejelentése — A Dignity korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — Az áruk hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

17

2013/C 079/32

T-54/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — K2 Sports Europe kontra OHIM — Karhu Sport Iberica (SPORT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SPORT közösségi ábrás védjegy bejelentése — K2 SPORTS korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

18

2013/C 079/33

T-560/12. sz. ügy: 2012. december 17-én benyújtott kereset — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej kontra Európai Vegyianyag-ügynökség

18

2013/C 079/34

T-572/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — Nissan Jidosha KK kontra OHIM (CVTC)

19

2013/C 079/35

T-577/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — NIOC és társai kontra Tanács

19

2013/C 079/36

T-578/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — NIOC kontra Tanács

20

2013/C 079/37

T-580/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — Yaqub kontra OHIM (ATATURK)

21

2013/C 079/38

T-2/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — CFE-CGC France Télécom-Orange kontra Bizottság

21

2013/C 079/39

T-3/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — Ronja kontra Bizottság

22

2013/C 079/40

T-7/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — ADEAS kontra Bizottság

22

2013/C 079/41

T-9/13. sz. ügy: 2013. január 8-án benyújtott kereset — National Iranian Gas Company kontra Tanács

23

2013/C 079/42

T-10/13. sz. ügy: 2013. január 9-én benyújtott kereset — Bank of Industry and Mine kontra Tanács

24

2013/C 079/43

T-17/13. sz. ügy: 2013. január 11-én benyújtott kereset — ANKO kontra Bizottság

24

2013/C 079/44

T-19/13. sz. ügy: 2013. január 11-én benyújtott kereset — Ekologický právní servis kontra Bizottság

25

2013/C 079/45

T-28/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — ECC Couture kontra OHIM — Ball Wholesale (Culture)

26

2013/C 079/46

T-29/13. sz. ügy: 2013. január 17-én benyújtott kereset — AbbVie és társai kontra EMA

26

2013/C 079/47

T-30/13. sz. ügy: 2013. január 22-én benyújtott kereset — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

27

2013/C 079/48

T-34/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — Meta Group kontra Európai Bizottság

27

2013/C 079/49

T-35/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — Meta Group kontra Európai Bizottság

29

2013/C 079/50

T-36/13. sz. ügy: 2013. január 21-én benyújtott kereset — Erreà Sport kontra OHIM — Facchinelli (ANTONIO BACIONE)

29

2013/C 079/51

T-42/13. sz. ügy: 2013. január 28-án benyújtott kereset — l. garantovaná a.s. kontra Bizottság

30

2013/C 079/52

T-43/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — Beniamino Donnici kontra Parlament

31

2013/C 079/53

T-44/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — AbbVie kontra EMA

31

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 079/54

F-27/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. január 15-i ítélete — BO kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Orvosi ellátással kapcsolatos szállítási költségek viselése — Nyelvi okok miatt felmerült szállítási költségek)

33

2013/C 079/55

F-25/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. február 5-i ítélete — Presset kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Napidíj — A biztosítás feltételei)

33

2013/C 079/56

F-1/13. sz. ügy: 2013. január 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Europol

33


HU