ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.071.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 71

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. március 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 071/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 63., 2013.3.2.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 071/02

C-529/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. január 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatások — Visszatéríttetési kötelezettség — A végrehajtás elmaradása — Elfogadhatatlansági kifogás — A Bíróság korábbi ítéletéhez fűződő res iudicata hatás)

2

2013/C 071/03

C-73/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. január 24-i ítélete — Frucona Košice a.s. kontra Európai Bizottság, St. Nicolaus — trade a.s. (Fellebbezés — Állami támogatások — Az adótartozás 65 %-ának kollektív fizetésképtelenségi eljárás keretében történő elengedése — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — A magánhitelező kritériuma — A bírósági felülvizsgálat korlátai — A vitatott határozatban szereplő indokoknak a Törvényszék saját indokaival helyettesítése — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — A bizonyítékok elferdítése)

2

2013/C 071/04

C-186/11. és C-209/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 24-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek) — Stanleybet International Ltd (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11) kontra Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon és Ypourgos Politismou (EK 43. cikk és EK 49. cikk — Nemzeti szabályozás, amely a szerencsejátékok megvalósítására, igazgatására, szervezésére és lebonyolítására vonatkozó kizárólagos jogot biztosít egyetlen, részvénytársasági formában működő és a tőzsdén jegyzett vállalkozásnak — A szerencsejátékok reklámozása és az Európai Unió más tagállamaiban való terjeszkedés — Állami ellenőrzés)

3

2013/C 071/05

C-283/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. január 22-i ítélete (a Bundeskommunikationssenat (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sky Österreich GmbH kontra Österreichischer Rundfunk (2010/13/EU irányelv — Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása — 15. cikk, (6) bekezdés — Érvényesség — Kizárólagos televíziós műsorszolgáltatási jogok tárgyát képező, nagy közérdeklődésre számot tartó események — A televíziós műsorszolgáltatókat megillető jog, hogy az ilyen eseményekhez rövid híradás céljából hozzáférjenek — A kizárólagos jog jogosultját megillető esetleges pénzügyi ellentételezésnek az e hozzáférés biztosítása során felmerülő többletköltségekre való korlátozása — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 16. és 17. cikk — Arányosság)

3

2013/C 071/06

C-286/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. január 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Tomkins plc (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények európai piaca — Az anyavállalatnak kizárólag a leányvállalata jogsértő magatartásából eredő felelőssége — A ne ultra petita elve — A leányvállalatra vonatkozó ítéletben kimondott megsemmisítés hatása az anyavállalat jogi helyzetére)

4

2013/C 071/07

C-646/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. január 24-i ítélete — Falles Fagligt Forbund (3F), korábban Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) kontra Európai Bizottság, Dán Királyság (Fellebbezés — Állami támogatások — Adócsökkentési intézkedések — A dán nemzetközi nyilvántartásba felvett hajók fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészek — Az EK 88. cikk (3) bekezdése — Előzetes vizsgálati szakasz — Kifogást nem emelő bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának feltételei — A támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatos kételyek fennállása — Vizsgálati határidő)

4

2013/C 071/08

C-534/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-241/03. REV. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 11-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2012. november 23-án benyújtott fellebbezés

5

2013/C 071/09

C-557/12. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2012. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH kontra ÖBB Infrastruktur AG

5

2013/C 071/10

C-579/12. RX. sz. ügy: A Bíróság (felülvizsgálati tanács) 2012. december 11-i határozata a Törvényszék (fellebbezési tanács) T-268/11. sz., Bizottság kontra Strack ügyben 2012. november 8-án hozott ítélete felülvizsgálatának elrendeléséről

6

2013/C 071/11

C-586/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-357/06. sz., Koninklijke Wegenbouw Stevin kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Koninklijke Wegenbouw Stevin BV által 2012. december 13-án benyújtott fellebbezés

6

2013/C 071/12

C-589/12. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra GMAC UK PLC

7

2013/C 071/13

C-596/12. sz. ügy: 2012. december 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

8

2013/C 071/14

C-601/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-150/09. sz., Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2012. október 10-én hozott ítélete ellen a Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd által 2012. december 20-án benyújtott fellebbezés

8

2013/C 071/15

C-611/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-114/11. sz., Jean-François Giordano kontra Bizottság ügyben 2012. november 7-én hozott ítélete ellen Jean-François Giordano által 2012. december 31-én benyújtott fellebbezés

9

2013/C 071/16

C-612/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-361/06. sz., Ballast Nedam kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Ballast Nedam NV által 2012. december 21-én benyújtott fellebbezés

10

2013/C 071/17

C-2/13. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières kontra Humeau Beaupreau SAS

11

2013/C 071/18

C-12/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-574/08. sz., Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság ügyben 2012. november 7-én hozott ítélete ellen Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin által 2013. január 10-én benyújtott fellebbezés

12

2013/C 071/19

C-13/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-574/08. sz., Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság ügyben 2012. november 7-én hozott ítélete ellen a Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez által 2013. január 10-én benyújtott fellebbezés

12

2013/C 071/20

C-31/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-194/10. sz., Magyarország kontra Európai Bizottság ügyben 2012. november 18-án hozott ítélete ellen Magyarország által 2013. január 22-én benyújtott fellebbezés

13

 

Törvényszék

2013/C 071/21

T-474/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 24-i ítélete — Fercal — Consultadoria e Serviços kontra OHIM — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A JACKSON SHOES közösségi szóvédjegy — A korábbi JACSON OF SCANDINAVIA nemzeti cégnév — Viszonylagos kizáró ok — Viszonylagos törlési ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

15

2013/C 071/22

T-339/10. és T-532/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Cosepuri kontra EÉBH („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Ingajárat Olaszországban és Európában — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A szerződés másik ajánlattevőnek való odaítéléséről szóló határozat — Szerződésen kívüli felelősség — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A nyertes ajánlattevő ajánlata — A hozzáférés megtagadása — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel”)

15

2013/C 071/23

T-496/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Bank Mellat kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

16

2013/C 071/24

T-25/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Germans Boada kontra OHIM (kézi reszelő) („Közösségi védjegy — Közösségi térbeli védjegy bejelentése — Kézi reszelő — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke — Egyenlő bánásmód”)

16

2013/C 071/25

T-189/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 24-i ítélete — Yordanov kontra OHIM — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DISCO DESIGNER közösségi szóvédjegy bejelentése — A DISCO korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A termékek azonossága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

17

2013/C 071/26

T-283/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Fon Wireless kontra OHIM — nfon (nfon) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az nfon közösségi szóvédjegy bejelentése — A fon korábbi közösségi ábrás védjegy és a FON korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatás iránti kérelem”)

17

2013/C 071/27

T-662/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Müller kontra OHIM — Loncar (Sunless) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Sunless közösségi ábrás védjegy bejelentése — SUNLESS és LONCAR-SUNLESS korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

18

2013/C 071/28

T-218/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i végzése — Cooperative Mare Azzuro és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a folyósított támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

18

2013/C 071/29

T-262/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i végzése — La Vigile San Marco kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a folyósított támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

19

2013/C 071/30

T-263/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i végzése — La Navale kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a folyósított támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

19

2013/C 071/31

T-403/05. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 10-i végzése — MyTravel kontra Bizottság („Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — A Törvényszék által megsemmisített, összefonódásról szóló határozatra vonatkozó dokumentumok — Hozzáférés megtagadása — Okafogyottság”)

20

2013/C 071/32

T-497/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 14-i végzése — Divandari kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)

20

2013/C 071/33

T-445/11. és T-88/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 11-i végzése — Charron Inox és Almet kontra Tanács és Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Dömping — A Kínából származó, egyes varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek behozatala — Ideiglenes dömpingellenes vám — Okafogyottság — Végleges dömpingellenes vám — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

21

2013/C 071/34

T-21/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i végzése — Alfacam és társai kontra Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Audiovizuális szolgáltatások nyújtása a Parlament javára — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az 1605/2002 (EK, Euratom) rendelet 94. és 103. cikke — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

22

2013/C 071/35

T-468/12. sz. ügy: 2012. október 16-án benyújtott kereset — Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina kontra Bizottság

22

2013/C 071/36

T-545/12. sz. ügy: 2012. december 17-én benyújtott kereset — Mory és társai kontra Bizottság

23

2013/C 071/37

T-4/13. sz. ügy: 2013. január 9-én benyújtott kereset — Communicaid Group kontra Bizottság

24

2013/C 071/38

T-6/13. sz. ügy: 2013. január 8-án benyújtott kereset — NICO kontra Tanács

24

2013/C 071/39

T-8/13. sz. ügy: 2013. január 4-én benyújtott kereset — ClientEarth és társai kontra Bizottság

25

2013/C 071/40

T-20/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-41/06. RENV. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. november 6-án hozott ítélete ellen Luigi Marcuccio által 2013. január 17-én benyújtott fellebbezés

26

2013/C 071/41

T-25/13. sz. ügy: 2013. január 21-én benyújtott kereset — Mäurer & Wirtz kontra OHIM — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)

27

2013/C 071/42

T-445/09. és T-448/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Centre national de la recherche scientifique kontra Bizottság

27

2013/C 071/43

T-447/09. és T-449/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Centre national de la recherche scientifique kontra Bizottság

27

2013/C 071/44

T-125/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Centre national de la recherche scientifique kontra Bizottság

27

2013/C 071/45

T-167/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Nemzeti Kutatóközpont kontra Bizottság

27

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 071/46

F-24/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 23-i ítélete — Katrakasas kontra Bizottság (Közszolgálat — COM/INT/OLAF/09/AD 8 és COM/INT/OLAF/09/AD 10 belső versenyvizsgák — Csalás elleni küzdelem — A szóbeli vizsgára bocsátásról szóló határozat felülvizsgálata — A tartaléklistára való felvételt mellőző határozat felülvizsgálata — A versenyvizsga-kiírással szembeni jogellenességi kifogás — Az oklevelekre és szakmai tapasztalatra vonatkozó feltételek — Névtelenség szabálya — A személyzeti szabályzat 31. cikkének megsértése — Hatáskörrel való visszaélés — Az írásbeli vizsga olyan témája, amely a pályázók valamely csoportjának kedvez — A vizsgabizottság valamely tagjának magatartása a szóbeli vizsga során)

28

2013/C 071/47

F-92/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

28

2013/C 071/48

F-95/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

28

2013/C 071/49

F-100/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

29

2013/C 071/50

F-126/12. sz. ügy: 2012. október 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

29

2013/C 071/51

F-130/12. sz. ügy: 2012. november 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

29

2013/C 071/52

F-148/12. sz. ügy: 2012. december7-én benyújtott kereset — ZZ kontra OEDT

30

2013/C 071/53

F-152/12. sz. ügy: 2012. december 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

30

2013/C 071/54

F-154/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ

30

2013/C 071/55

F-156/12. sz. ügy: 2012. december 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Régiók Bizottsága

31

2013/C 071/56

F-157/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

31


HU