ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.038.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 38

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. február 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 038/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 32., 2013.2.2.

1

2013/C 038/02

Az Európai Unió Bíróságának határozata (2012. december 11.) az Európai Unió Bíróságának igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 038/03

C-610/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. december 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — Elfogadhatatlansági kifogás — Az EK 228. cikk (2) bekezdése és az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — A végrehajtás elmaradása — Pénzügyi szankciók)

5

2013/C 038/04

C-215/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Iwona Szyrocka kontra Siger Technologie GmbH (1896/2006/EK rendelet — Európai fizetési meghagyásos eljárás — Fizetési meghagyás iránti, a nemzeti jogban meghatározott alaki követelményeket ki nem elégítő kérelem — A kérelem által kielégítendő követelmények kimerítő jellege — A főkövetelés teljesítésének időpontjáig keletkezett kamat érvényesíthetősége)

5

2013/C 038/05

C-226/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Expedia Inc. kontra Autorité de la concurrence és társai (Verseny — EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés — Kartell — A korlátozás érzékelhető jellege — 1/2003/EK rendelet — 3. cikk, (2) bekezdés — Nemzeti versenyhatóság — Olyan magatartás, amely érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet — Eljárás és szankció — A de minimis közleményben meghatározott piaci részesedési küszöbértékek túl nem lépése — Cél általi korlátozások)

6

2013/C 038/06

C-237/11. és C-238/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 13-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — Intézményi jog — Az Európai Parlament 2012. és 2013. évi plenáris ülésszakainak ütemterve — Az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek és szervezeti egységeinek székhelyét meghatározó jegyzőkönyvek)

7

2013/C 038/07

C-379/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Cour administrative (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Caves Krier Frères SARL kontra Directeur de l’Administration de l’emploi (A munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — Az idősebb munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatási támogatása — A nemzeti munkaügyi hivatal valamely állásközvetítő irodájánál történő nyilvántartásba vétel feltétele — A lakóhelyre vonatkozó feltétel — Korlátozás — Igazolás)

7

2013/C 038/08

C-395/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH kontra Finanzamt Lüdenscheid (Adózás — Hatodik héairányelv — 2004/290/EK határozat — Eltérő intézkedés alkalmazása valamely tagállam által — Engedélyezés — 2. cikk, 1. pont — Az „építési tevékenység” fogalma — Értelmezés — A termékértékesítés bennfoglaltsága — Ezen eltérés részleges alkalmazásának lehetősége — Korlátozások)

8

2013/C 038/09

C-465/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Krajowa Izba Odwoławcza (Lengyel Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Praxis Sp. z.o.o., ABC Direct Contact Sp. z.o.o. kontra Poczta Polska SA (2004/18/EK irányelv — 45. cikk (2) bekezdés első albekezdés d) pont — 2004/17/EK irányelv — 53. cikk (3) bekezdés és 54. cikk (4) bekezdés — Közbeszerzés — A postai szolgáltatások ágazata — A közbeszerzési eljárásból történő kizárás szempontjai — Súlyos szakmai kötelességszegés — A közérdek védelme — A tisztességes verseny fenntartása)

8

2013/C 038/10

C-670/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) kontra Société Vinifrance SA (Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — 4. és 5. cikk — Közigazgatási szankció — Közigazgatási intézkedés — 822/87/EGK rendelet — A szőlőmustsűrítmény magánraktározásához nyújtott közösségi támogatás — Közösségi származás — 1059/83/EGK rendelet — Hosszú távú raktározási szerződés — 2. cikk, (2) bekezdés — 17. cikk, (1) bekezdés, b) pont — A támogatásnak a jogsértés súlya függvényében történő csökkentése)

9

2013/C 038/11

C-11/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost kontra Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Közös agrárpolitika — Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer — Csökkentések és kizárások a kölcsönös megfeleltetési szabályok be nem tartása esetén — Mások cselekményeiért való felelősség)

10

2013/C 038/12

C-1/11. SA. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. november 19-i végzése — Luigi Marcuccio kontra Európai Bizottság (Az Európai Uniónál történő végrehajtás foganatosítására való felhatalmazás iránti kérelem)

10

2013/C 038/13

C-529/12. sz. ügy: A Landgericht Hamburg (Németország) által 2012. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andrea Lange kontra ERGO Lebensversicherung AG

11

2013/C 038/14

C-537/12. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja. (Spanyolország) által 2012. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco Popular Español S.A. kontra Maria Teodolinda Rivas Quichimbo és Wilmar Edgar Cun Pérez

11

2013/C 038/15

C-546/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-133/08., T-134/08., T-177/08. és T-242/09. sz., Ralf Schräder kontra Közösségi Növényfajta-hivatal egyesített ügyekben 2012. szeptember 18-án hozott ítélete ellen Ralf Schräder által 2012. november 28-án benyújtott fellebbezés

12

2013/C 038/16

C-556/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TDC A/S kontra Teleklagenævnet

13

2013/C 038/17

C-561/12. sz. ügy: A Riigikohus (Észtország) által 2012. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS kontra Rahandusministeerium

13

2013/C 038/18

C-562/12. sz. ügy: A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által 2012. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

14

2013/C 038/19

C-564/12. sz. ügy: A Tribunal d’instance d’Orléans (Franciaország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BNP Paribas Personal Finance SA és Facet SA kontra Guillaume Delmatti

14

2013/C 038/20

C-565/12. sz. ügy: A Tribunal d’instance d’Orléans (Franciaország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — LCL Le Crédit Lyonnais, SA kontra Fesih Kalhan

15

2013/C 038/21

C-571/12. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA Greencarrier Freight Services Latvia kontra Valsts ieņēmumu dienests

15

2013/C 038/22

C-572/12. sz. ügy: 2012. december 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Holland Királyság

15

2013/C 038/23

C-573/12. sz. ügy: A Förvaltningsrätten i Linköping (Svédország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ålands Vindkraft AB kontra Energimyndigheten

16

2013/C 038/24

C-575/12. sz. ügy: Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2012. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AS „Air Baltic Corporation” kontra Valsts robežsardze

16

2013/C 038/25

C-51/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 6-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Schutzverband der Spirituosen-Industrie e.V. kontra Sonnthurn Vertriebs GmbH

17

2013/C 038/26

C-33/12. és C-38/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2012. november 6-i végzése (a Fővárosi Törvényszék és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (C-33/12), Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (C-38/12) kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

17

2013/C 038/27

C-98/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 27-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wim J. J. Slot kontra 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

17

 

Törvényszék

2013/C 038/28

T-103/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Versalis és Eni kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — artellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Visszaesés — Elrettentő hatás — Enyhítő körülmények — A forgalom 10 %-os felső határa — Együttműködés — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Egyenlő bánásmód elve — Arányosság)

18

2013/C 038/29

T-34/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Hairdreams kontra OHIM — Bartmann (MAGIC LIGHT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MAGIC LIGHT közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi MAGIC LIFE nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

18

2013/C 038/30

T-588/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szántóföldi növények — Szárított szőlő — Nyersdohány — Egyedi intézkedések az Égei-tenger kisebb szigeteinek bizonyos mezőgazdasági termékei tekintetében — Juh- és kecskehús — Kölcsönös megfeleltetés — Arányosság”)

18

2013/C 038/31

T-136/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — pelicantravel.com kontra OHIM — Pelikan (pelikan) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A pelikan közösségi ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — A bejelentő rosszhiszeműségének hiánya — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b pontja”)

19

2013/C 038/32

T-197/11. P. és T-198/11. P. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Bizottság kontra Strack („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Dokumentumokhoz való hozzáférés — A személyzeti szabályzat 26. és 26a. cikke — 1049/2001/EK rendelet — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az elsőfokú eljárásban benyújtott kereset elfogadhatatlansága — Sérelmet okozó aktus hiánya — Az eljárási szabályzat 90. cikkének a) pontja”)

19

2013/C 038/33

T-199/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Strack kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A személyzeti szabályzat 17., 17a. és 19. cikke, valamint 90. cikkének (1) bekezdése — Valamely szöveg közzététele iránti kérelem — Bizonyos megállapítások nemzeti bíróságok előtti felhasználásának engedélyezése iránti kérelem — A kereset elfogadhatatlansága első fokon — Sérelmet okozó aktus hiánya — Az eljárási szabályzat 90. cikkének a) pontja)

20

2013/C 038/34

T-357/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i ítélete — Bimbo kontra OHIM — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GRUPO BIMBO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi BIMBO nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Jóhírnevű védjegy — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

20

2013/C 038/35

T-461/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Natura Selection kontra OHIM — Ménard (natura) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A natura közösségi ábrás védjegy bejelentése — NATURA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

20

2013/C 038/36

T-595/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — A kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Foglalkozási megbetegedés — Teljes tartós rokkantság — A személyi aktához való hozzáférés — Az utazási költségek megtérítése — Kártérítési kérelem”)

21

2013/C 038/37

T-231/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Adriatica di Navigazione és „Comitato Venezia Vuole Vivere” kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

21

2013/C 038/38

T-253/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Bauer kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

22

2013/C 038/39

T-260/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

22

2013/C 038/40

T-261/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Sacaim és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

23

2013/C 038/41

T-463/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i végzése — Dectane kontra OHIM — Hella (DAYLINE) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

23

2013/C 038/42

T-584/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 11-i végzése — Atlas Transport kontra OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) („Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — Megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

24

2013/C 038/43

T-641/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i végzése — Mische kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Besorolási fokozatba és fizetési fokozatba történő besorolás — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt kiírt versenyvizsga — A Parlament általi felvétel és egyidejűleg a Bizottsághoz történő áthelyezés — Részleges okafogyottság — Részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

24

2013/C 038/44

T-464/12. P. (R.) sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 3-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Ideiglenes intézkedés iránti elsőfokú eljárásban hozott, a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet elutasító végzés — A fellebbezőnek az általa a díjazásából méltánytalanul levontnak tartott összegek visszatérítésének a Bizottság általi megtagadása”)

25

2013/C 038/45

T-511/12. sz. ügy: 2012. november 12-én benyújtott kereset — Refrigue-confecções para o frio kontra OHIM — Fronsac SW és Sixty International (Refrigue for cold)

25

2013/C 038/46

T-536/12. sz. ügy: 2012. december 12-én benyújtott kereset — Aroa Bodegas kontra OHIM — Bodegas Muga (aroa)

25

2013/C 038/47

T-538/12. sz. ügy: 2012. december 13-án benyújtott kereset — Optilingua kontra OHIM — Esposito (ALPHATRAD)

26

2013/C 038/48

T-424/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i végzése — Cementos Molins kontra Bizottság

26

2013/C 038/49

T-32/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i végzése — Vardar kontra OHIM — Joker (pingulina)

27

2013/C 038/50

T-90/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i végzése — Elegant Target Development és társai kontra Tanács

27

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 038/51

F-52/02. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. október 2-i ítélete — Q kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Törvényszék elé — Segítségnyújtási kötelezettség — Lelki zaklatás — Ideiglenes távoltartási intézkedés — Nem vagyon kár megtérítése — Előmeneteli jelentések — Betegség miatti igazolt távollét — Figyelembe vétel elmaradása)

28

2013/C 038/52

F-41/06. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. november 6-i ítélete — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Törvényszék elé — Rokkantság — Rokkantság miatti nyugdíjazás — A rokkantsági bizottság összetétele — Szabályosság — Feltételek)

28

2013/C 038/53

F-88/09. és F-48/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Z kontra Bíróság (Közszolgálat — Tisztviselők — Újrabeosztás — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya — Védelemhez való jog — Lelki zaklatás — A személyzeti szabályzat 12. cikke — Gondoskodási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi szankció — Írásbeli figyelmeztetés — Védelemhez való jog és a kontradiktórius eljárás elve)

29

2013/C 038/54

F-43/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Cerafogli kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Lelki zaklatás miatti panasz — Közigazgatási vizsgálat — A vizsgálat irataihoz való hozzáférés — Vizsgálati jelentés — Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

29

2013/C 038/55

F-112/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 11-i ítélete — Trentea kontra FRA (Közszolgálat — Az FRA személyi állománya — Ideiglenes alkalmazottak — Felvétel — Álláshirdetés — A pályázat elutasítása)

29

2013/C 038/56

F-118/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. október 2-i ítélete — Psarras kontra ENISA (Közszolgálat — Beosztás — Újrabeosztás — Szolgálati érdek — Személyes okokkal indokolt szabadság)

30

2013/C 038/57

F-2/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 13-i ítélete — BW kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Próbaidős tisztviselő — A próbaidő lejártát követően a véglegesítés elmaradása — Próbaidős tisztviselő elbocsátásáról szóló határozat indokolása — Védelemhez való jog)

30

2013/C 038/58

F-76/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Grazyte kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel — Tízéves referencia időszak — Kezdet — Lejárat — Nemzetközi szervezetnél eltöltött szolgálati idő figyelmen kívül hagyása — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontja rendelkezéseinek analógia útján való alkalmazása)

31

2013/C 038/59

F-77/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Van Neyghem kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2007. évi előléptetési időszak — Az előléptetés megtagadása — Megsemmisítés — Végrehajtási intézkedések — Az érdemek új összehasonlító vizsgálata)

31

2013/C 038/60

F-110/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Lebedef és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — A személyzeti szabályzat 64. cikke — A személyzeti szabályzat IX. melléklete 3. cikke (5) bekezdésének első albekezdése — Korrekciós együttható — Sérelmet okozó aktus — Egyenlő bánásmód)

31

2013/C 038/61

F-6/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Bourtembourg kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Külföldi munkavégzési támogatás — A szokásos tartózkodási hely fogalma — Az érdekeltségek állandó vagy szokásos központja — A tanulmányok folytatására szolgáló ideiglenes tartózkodási hely — A szakmai tevékenység folytatásának helye — Határozott időre létrejött munkaviszonyok)

32

2013/C 038/62

F-70/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — 2008. évi értékelési időszak — A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából — A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentés — Az ad hoc csoporttal folytatott konzultáció — A személyzeti szabályzat alapján való kijelölés — Szakszervezet általi kijelölés — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

32

2013/C 038/63

F-109/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — 2009. évi értékelési időszak — A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából — A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentés — A személyzeti szabályzat alapján való kijelölés — Szakszervezet általi kijelölés — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

32

2013/C 038/64

F-27/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Ghigna kontra Bizottság

33

2013/C 038/65

F-69/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. november 8-i végzése — Dekker kontra Europol

33

2013/C 038/66

F-70/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 13-i végzése — Parikka kontra EKSZ

33


HU