ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.271.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 271

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
8. syyskuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

TOIMIELINTEN VÄLISET SOPIMUKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 271/01

Yhteisymmärryspöytäkirja Euroopan komission ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion välillä

1

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 271/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6463 – Marquard & Bahls/Bominflot) (1)

3


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 271/03

Euron kurssi

4

2012/C 271/04

Hallinnollinen sopimus Euroopan neuvoston kanssa kolmansien osapuolten harjoittamasta Euroopan tunnuksen käytöstä

5

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 271/05

Luettelo rekisteröidyistä ja sertifioiduista luottoluokituslaitoksista

6


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 271/06

Ehdotuspyyntö – EACEA/26/12 – Toimi 4.1 – Tuki nuorisoasioissa Euroopan tasolla toimiville järjestöille

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 271/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6613 – Watson/Actavis) (1)

11

2012/C 271/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6599 – Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logístico Sesé/Target) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

12


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI