ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.255.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 255

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. augusztus 24.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 255/01

Euroátváltási árfolyamok

1

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 255/02

Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (HL C 247., 2006.10.13., 85. o.; HL C 153., 2007.7.6., 15. o.; HL C 64., 2009.3.19., 18. o.; HL C 239., 2009.10.6., 7. o.; HL C 304., 2010.11.10., 6. o.; HL C 273., 2011.9.16., 11. o.; HL C 357., 2011.12.7., 3. o.; HL C 88., 2012.3.24., 12. o.; HL C 120., 2012.4.25., 4. o.; HL C 182., 2012.6.22., 10. o.; HL C 214., 2012.7.20., 4. o.; HL C 238., 2012.8.8., 5. o.)

2

2012/C 255/03

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 376/2008/EK bizottsági rendelet 29. cikke alapján közzétett jegyzékek

9

2012/C 255/04

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

22

2012/C 255/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

23

2012/C 255/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

24

2012/C 255/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

25


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 255/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6577 – Avnet/Magirus) (1)

26

2012/C 255/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6641 – Verbund/Siemens/E-Mobility Provider Austria) (1)

27

2012/C 255/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6485 – Euler Hermes/Mapfre/Mapfre CC) (1)

28

2012/C 255/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6646 – Alstom Transport SA/FSI/Translohr) (1)

29


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU