ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.183.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 183

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. június 23.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/01

A Bizottság véleménye (2012. június 20.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban az egyesült királyságbeli Essexben található bradwelli telephely leszerelése következtében keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó módosított tervről

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/02

Euroátváltási árfolyamok

2

2012/C 183/03

Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. július 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)

3

2012/C 183/04

A Kanári-szigetek közelében spanyol vizeken történő olajfúrásokkal kapcsolatos panaszok

4

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 183/05

A nyilvántartásba vett és hitelesített hitelminősítő intézetek jegyzéke

5

2012/C 183/06

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (HL C 316., 2007.12.28., 1. o., HL C 134., 2008.5.31., 16. o., HL C 177., 2008.7.12., 9. o., HL C 200., 2008.8.6., 10. o., HL C 331., 2008.12.31., 13. o., HL C 3., 2009.1.8., 10. o., HL C 37., 2009.2.14., 10. o., HL C 64., 2009.3.19., 20. o., HL C 99., 2009.4.30., 7. o., HL C 229., 2009.9.23., 28. o., HL C 263., 2009.11.5., 22. o., HL C 298., 2009.12.8., 17. o., HL C 74., 2010.3.24., 13. o., HL C 326., 2010.12.3., 17. o., HL C 355., 2010.12.29., 34. o., HL C 22, 2011.1.22., 22. o., HL C 37., 2011.2.5., 12. o., HL C 149., 2011.5.20., 8. o., HL C 190., 2011.6.30., 17. o., HL C 203., 2011.7.9., 14. o., HL C 210., 2011.7.16., 30. o., HL C 271., 2011.9.14., 18. o., HL C 356., 2011.12.6., 12. o., HL C 111., 2012.4.18., 3. o.)

7


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6639 – Silver Lake/Global Blue) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

14

2012/C 183/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

15

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/09

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

16

2012/C 183/10

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

21


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU