ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.111.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 111

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. április 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 111/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal) (1)

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 111/02

Euroátváltási árfolyamok

2

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 111/03

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (HL C 316., 2007.12.28., 1. o., HL C 134., 2008.5.31., 16. o., HL C 177., 2008.7.12., 9. o., HL C 200., 2008.8.6., 10. o., HL C 331., 2008.12.31., 13. o., HL C 3., 2009.1.8., 10. o., HL C 37., 2009.2.14., 10. o., HL C 64., 2009.3.19., 20. o., HL C 99., 2009.4.30., 7. o., HL C 229., 2009.9.23., 28. o., HL C 263., 2009.11.5., 22. o., HL C 298., 2009.12.8., 17. o., HL C 74., 2010.3.24., 13. o., HL C 326., 2010.12.3., 17. o., HL C 355., 2010.12.29., 34. o., HL C 22., 2011.1.22., 22. o., HL C 37., 2011.2.5., 12. o., HL C 149., 2011.5.20., 8. o., HL C 190., 2011.6.30., 17. o., HL C 203., 2011.7.9., 14. o., HL C 210., 2011.7.16., 30. o., HL C 271., 2011.9.14., 18. o., HL C 356., 2011.12.6., 12. o.)

3


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 111/04

Pályázati felhívás – ESPON 2013 program (2012. április 18–2012. június 13.)

6

2012/C 111/05

A nemzeti bírák képzése az EU versenyjogban és igazságügyi együttműködés a nemzeti bírák között

8


 

Helyesbítések

2012/C 111/06

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítéshez (HL C 44., 2012.2.16.)

9


 

2012/C 111/07

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU