ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.072.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 72

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. március 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2012/C 072/01

Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2011. december 22.) a hitelintézetek USD-ben denominált finanszírozásáról (ERKT/2011/2)

1


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 072/02

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)

22

2012/C 072/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6369 – HBO/Ziggo/HBO Nederland) (2)

24

2012/C 072/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6216 – IHC/DEME/OceanflORE JV) (2)

24


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 072/05

Euroátváltási árfolyamok

25

2012/C 072/06

A Bizottság határozata (2012. március 9.) a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság három új tagjának kinevezéséről

26

2012/C 072/07

A Bizottság közleménye – Iránymutatás az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1), (2) és (5) bekezdése szerinti kvótacsökkentéshez

27

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 072/08

A kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására jogosult hatóságok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően

29

2012/C 072/09

Svédország által benyújtott értesítés a 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról

43

2012/C 072/10

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (HL C 247., 2006.10.13., 19. o.; HL C 153., 2007.7.6., 22. o.; HL C 182., 2007.8.4., 18. o.; HL C 57., 2008.3.1., 38. o.; HL C 134., 2008.5.31., 19. o.; HL C 37., 2009.2.14., 8. o.; HL C 35, 2010.2.12., 7. o.; HL C 304, 2010.11.10., 5. o.; HL C 24, 2011.1.26., 6. o.; HL C 157, 2011.5.27., 8. o.; HL C 203, 2011.7.9., 16. o. és HL C 11, 2012.1.13., 13. o.)

44


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 072/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6521 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) (2)

45


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket

 

(2)   EGT-vonatkozású szöveg

HU