ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.011.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 11

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. január 13.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 011/01

Iránymutatás a 2004/113/EK tanácsi irányelv biztosítási ágazatban történő alkalmazásához, az Európai Unió Bíróságának C-236/09. sz., Test-Achats-ügyben hozott ítéletére figyelemmel (1)

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 011/02

Euroátváltási árfolyamok

12

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 011/03

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (HL C 247., 2006.10.13., 19. o.; HL C 153., 2007.7.6., 22. o.; HL C 182., 2007.8.4., 18. o.; HL C 57., 2008.3.1., 38. o.; HL C 134., 2008.5.31., 19. o.; HL C 37., 2009.2.14., 8. o.; HL C 35., 2010.2.12., 7. o.; HL C 304., 2010.11.10., 5. o.; HL C 24., 2011.1.26., 6. o.; HL C 157., 2011.5.27., 8. o. és HL C 203., 2011.7.9., 16. o.)

13


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 011/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

14

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 011/05

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

16

2012/C 011/06

Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem

21

2012/C 011/07

Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Kérelem visszavonása – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem

22


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU