ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2011.336.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 336

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. november 17.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 336/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6276 – AIF VII Euro Holdings/Ascometal) (1)

1

2011/C 336/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6374 – Braskem/Dow polypropylene business) (1)

1

2011/C 336/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6391 – Dow/Mitsui/Brazilian Polyethylene JV) (1)

2

2011/C 336/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6354 – CVC/Virgin Group Holdings/Virgin Active Group) (1)

2

2011/C 336/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6406 – Colisée Laffitte/CDC/Ensemble immobilier Paris) (1)

3


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 336/06

Euroátváltási árfolyamok

4

2011/C 336/07

A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló (EGT vonatkozású szöveg), 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében(Az irányelv értelmében az európai szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)  (1)

5

2011/C 336/08

A Bizottság közleménye a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1016/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében(Ideiglenes mérési módszerek címeinek és hivatkozásainak közzététele az 1016/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtásához)  (1)

9

2011/C 336/09

A Bizottság közleménye a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében(Az átmeneti mérési módszerek címeinek és hivatkozásainak közzététele az 1059/2010/EK felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához)  (1)

11

 

Számvevőszék

2011/C 336/10

11/2011. sz. különjelentés: „A földrajzi jelzések rendszerének kialakítása és irányítása lehetővé teszi-e ennek a rendszernek az eredményes működését?”

13

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2011/C 336/11

Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők ionizáló sugárzással történő kezelésére engedélyezett létesítmények listája a tagállamokban (Az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése értelmében) (Ez a szöveg törli a 2003.8.7-i HL C 187. számának 13. o. megjelent szöveget, és annak helyébe lép)

14


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2011/C 336/12

Nyílt versenyvizsga-felhívás

18

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2011/C 336/13

A Bíróság ítélete (2011. június 28.) az E-18/10. számúpi – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Norvég Királyság ügyben (A Bíróság tagállami kötelezettségszegést megállapító ítélete végrehajtásának elmulasztása – A 33. SCA cikk – A Bíróság ítéletének végrehajtásához szükséges intézkedések)

19

2011/C 336/14

A Bíróság ítélete (2011. június 28.) az E-12/10. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Szerződő Fél kötelezettségeinek elmulasztása – szolgáltatásnyújtás szabadsága – 96/71/EK irányelv – Munkavállalók kiküldetése – minimális bérszint – Fizetett szabadság betegség vagy baleset esetén – Balesetbiztosítás)

20

2011/C 336/15

A Bíróság ítélete (2011. augusztus 22.) az E-14/10. számú – Konkurrenten.no AS kontra EFTA Felügyelő Hatóság (az EFTA Felügyelő Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Állami támogatás – Helyi buszközlekedési szolgáltatások – Létező támogatás – Indokolási kötelezettség – Az ügy lezárásáról szóló határozat hivatalos vizsgálati eljárás megindítása nélkül)

21

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 336/16

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6328 – Socimac/Bolloré/Société d'exploitation du Terminal de Vridi) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

22


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU