ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.149.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 149

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. május 20.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 149/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5985 – ZMB CH/GWH) (1)

1

2011/C 149/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6178 – Arkema/Total's Resin Division) (1)

1

2011/C 149/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6193 – TNK Overseas LTD/PVN GAS/Conocophillips/NCS Pipeline) (1)

2

2011/C 149/04

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)

3


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 149/05

Euroátváltási árfolyamok

7

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2011/C 149/06

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (HL C 316., 2007.12.28., 1. o., HL C 134., 2008.5.31., 16. o., HL C 177., 2008.7.12., 9. o., HL C 200., 2008.8.6., 10. o., HL C 331., 2008.12.31., 13. o., HL C 3., 2009.1.8., 10. o., HL C 37., 2009.2.14., 10. o., HL C 64., 2009.3.19., 20. o., HL C 99., 2009.4.30., 7. o., HL C 229., 2009.9.23., 28. o., HL C 263., 2009.11.5., 22. o., HL C 298., 2009.12.8., 17. o., HL C 74., 2010.3.24., 13. o., HL C 326., 2010.12.3., 17. o., HL C 355., 2010.12.29., 34. o., HL C 22, 2011.1.22., 22. o., HL C 37., 2011.2.5., 12. o.)

8


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 149/07

Állami támogatás – Belgium – SA.26547 – C/11 (korábbi NN 49/10) állami támogatás – A halászat fenntartható fejlesztését célzó alapítvány – az N 274/03 számú támogatási programmal való visszaélés – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében (1)

10

2011/C 149/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter) (1)

25

2011/C 149/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6136 – JCI/Automotive Business of Keiper Recaro Group) (1)

26

2011/C 149/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6227 – Caisse des Dépôts et Consignations/Predica/Scor/SCI BRP 1) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

27


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU