ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 224

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. augusztus 30.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

A 2008. május 28–29-én tartott 445. plenáris ülésén

2008/C 224/01

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Környezetbarát termelés

1

2008/C 224/02

Az Európai Gazdasági véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata révén történő javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről COM(2007) 329 végleges – 2007/0116 (COD)

8

2008/C 224/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról SZOLVENCIA II COM(2007) 361 végleges – 2007/0143 (COD)

11

2008/C 224/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végző kkv-k támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről COM(2007) 514 végleges – 2007/0188 (COD)

18

2008/C 224/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az üzleti kudarc miatti megbélyegzés ellen – az újrakezdés politikájáért – A lisszaboni növekedési és foglalkoztatási partnerség megvalósítása COM(2007) 584 végleges

23

2008/C 224/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Nemzetközi közbeszerzési szerződések

32

2008/C 224/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Első rész

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás – Második rész

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás – Harmadik rész

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás – Negyedik rész COM(2007) 741 végleges – 2007/0262 (COD) – COM(2007) 824 végleges – 2007/0293 (COD) – COM(2007) 822 végleges – 2007/0282 (COD) – COM(2008) 71 végleges – 2008/0032 (COD)

35

2008/C 224/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (kodifikált szöveg) COM(2008) 98 végleges – 2008/0049 (COD)

39

2008/C 224/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Zöld könyv: A városi mobilitás új kultúrája felé COM(2007) 551 végleges

39

2008/C 224/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: A Bizottság közleménye – A teherfuvarozási logisztikáról szóló cselekvési terv COM(2007) 607 végleges

46

2008/C 224/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról COM(2007) 697 végleges – 2007/0247 (COD) – COM(2007) 698 végleges – 2007/0248 (COD) – COM(2007) 699 végleges – 2007/0249 (COD)

50

2008/C 224/12

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról COM(2007) 709 végleges – 2007/0243 (COD)

57

2008/C 224/13

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról COM(2008) 106 végleges – 2008/0047 (COD)

61

2008/C 224/14

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról (átdolgozás) COM(2008) 100 végleges – 2008/0044 (COD)

66

2008/C 224/15

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről COM(2007) 414 végleges

67

2008/C 224/16

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat tanácsi rendeletre a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról COM(2007) 602 végleges – 2007/0223 (CNS)

72

2008/C 224/17

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy:

Javaslat tanácsi rendeletre a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről és

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a pusztító hatású nyílt tengeri halászati módszerekről és a veszélyeztetett mélytengeri ökoszisztémák védelméről COM(2007) 605 végleges – 0227/0224(CNS) – COM(2007) 604 végleges

77

2008/C 224/18

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXX/EK rendelet módosításáról [közös eljárás] COM(2007) 872 végleges – 2008/0002 (COD)

81

2008/C 224/19

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat tanácsi irányelvre az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról COM(2008) 120 végleges – 2008/0046 (CNS)

84

2008/C 224/20

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (átdolgozás) COM(2008) 154 – 2008/0060 (COD)

87

2008/C 224/21

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007–2012 között COM(2007) 62 végleges

88

2008/C 224/22

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: A munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetése: az előnyök és a potenciál maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett COM(2007) 304 végleges

95

2008/C 224/23

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A fiatalok európai szintű mobilitásának hatékonyabb elősegítése: gyakorlati kérdések és menetrend

100

2008/C 224/24

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) COM(2007) 797 végleges – 2007/0278 (COD)

106

2008/C 224/25

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 2007 és 2013 közötti időszakra a „cselekvő ifjúság” program létrehozásáról szóló 1719/2006/EK határozat módosításáról COM(2008) 56 végleges – 2008/0023 (COD)

113

2008/C 224/26

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló 1720/2006/EK határozat módosításáról COM(2008) 61 végleges – 2008/0025 (COD)

115

2008/C 224/27

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Az euró előnyei és haszna: ideje értékelni

116

2008/C 224/28

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye tárgy: Javaslat tanácsi irányelvre a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv biztosítás és pénzügyi szolgáltatások tekintetében történő módosításáról COM(2007) 747 végleges – 2007/0267 CNS

124

2008/C 224/29

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Szerbia és az EU közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe

130


HU