ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 182

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. augusztus 4.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások, iránymutatások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Tanács

2007/C 182/01

A Tanács véleménye (2007. július 10.) Ausztria 2006–2010 közötti időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról

1


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2007/C 182/02

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)

5

2007/C 182/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4628 – Salzgitter/Vallourec) (1)

6

2007/C 182/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4739 – Halder/NPM Capital/ANP) (1)

6

2007/C 182/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4783 – Bain Capital/Bavaria Yachtbau) (1)

7


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2007/C 182/06

Euro-átváltási árfolyamok

8

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2007/C 182/07

A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatására történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról (1)

9

2007/C 182/08

Tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról (1)

12

2007/C 182/09

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése

18


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2007/C 182/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4798 – BP/Associated British Foods/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

19

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Bizottság

2007/C 182/11

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

20


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU