1958R0001 — HU — 01.01.2007 — 006.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1. RENDELETE

az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról

(HL P 017, 6.10.1958, p.385)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A TANÁCS 920/2005/EK RENDELETE (2005. június 13.)

  L 156

3

18.6.2005

►M2

A TANÁCS 1791/2006/EK RENDELETE (2006. november 20.)

  L 363

1

20.12.2006


Módosította:

 A1

Dánia, Írország és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozási okmánya

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Görögország csatlakozási okmánya

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya

  C 241

21

29.8.1994

 A5

Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  L 236

33

23.9.2003
▼B

A TANÁCS 1. RENDELETE

az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásárólAZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel a Szerződés 217. cikkére, amelynek értelmében a Közösség intézményeinek nyelvhasználatára vonatkozó szabályokat a Bíróság eljárási szabályzatában foglalt rendelkezések sérelme nélkül a Tanács egyhangúlag határozza meg;

mivel az a négy nyelv, amelyeken a Szerződés megszövegezték, egyben a Közösség egy vagy több tagállamának hivatalos nyelve;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:▼M2

1. cikk

A Közösség intézményeinek hivatalos nyelvei és munkanyelvei az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, az ír, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, az olasz, a német, a portugál, a román, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén.

▼B

2. cikk

Azok az okmányok, amelyeket egy tagállam, vagy a tagállamok valamelyikének joghatósága alá tartozó személy a Közösség intézményeinek küld, a feladó választása szerint a hivatalos nyelvek bármelyikén készülhetnek. A válasz ugyanazon a nyelven készül.

3. cikk

Azokat az okmányokat, amelyeket a Közösség valamely intézménye küld egy tagállamnak vagy a tagállamok valamelyikének joghatósága alá tartozó személynek, az adott állam nyelvén kell megszövegezni.

▼M2

4. cikk

A rendeleteket és az egyéb általánosan alkalmazandó dokumentumokat a hivatalos nyelveken kell megszövegezni.

5. cikk

Az Európai Unió Hivatalos Lapját a hivatalos nyelveken kell közzétenni.

▼B

6. cikk

A Közösség intézményei eljárási szabályzataikban kiköthetik, hogy meghatározott esetekben melyik nyelvet kell használni.

7. cikk

A Bíróság saját eljárási szabályzatában állapítja meg, hogy eljárásai során mely nyelveket alkalmazza.

8. cikk

Amennyiben egy tagállamban egynél több hivatalos nyelv létezik, az alkalmazandó nyelvre – az adott állam kérésére – jogának általános szabályai vonatkoznak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.