27.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 391/16


Žalba koju je 13. kolovoza 2021. podnio Health Information Management (HIM) protiv presude Općeg suda (deseto vijeće) od 9. lipnja 2021. u predmetu T-235/19, Health Information Management (HIM)/Komisija

(Predmet C-500/21 P)

(2021/C 391/24)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Health Information Management (HIM) (zastupnik: P. Zeegers, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

proglasi žalbu dopuštenom i osnovanom i posljedično;

poništi točke 93. do 97. i 117. do 185. presude Općeg suda Europske unije od 9. lipnja 2021. u predmetu T-235/19, Health Information Management/Komisija;

poništi točke 1., 2., 3. i 5. izreke pobijane presude;

vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu kako bi mu omogućio da donese odluku o žaliteljevu zahtjevu iz tužbe podnesene 4. travnja 2019.

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova postupka, uključujući troškove i naknade za rad žaliteljeva savjetnika, u privremeno određenom iznosu od 15 000 eura bez PDV-a.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, Health Information Management ističe tri žalbena razloga; i) povreda prava obrane i prava na dobru upravu zaštićenih člankom 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima; ii) povreda obveze obrazlaganja na temelju članka 296. drugog stavka UFEU-a; i iii) povreda i pogrešna primjena članka 272. UFEU-a i, posljedično, povreda načela nepristranosti i proporcionalnosti.