17.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 271/49


Tužba podnesena 30. lipnja 2020. – Zippo Manufacturing and Others protiv Komisije

(Predmet T-402/20)

(2020/C 271/62)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Zippo Manufacturing Co. (Bradford, Pennsylvania, Sjedinjene Američke Države), Zippo GmbH (Emmerich am Rhein, Njemačka), Zippo SAS (Pariz, Francuska) (zastupnik: R. MacLean, Solicitor)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2020/502 od 6. travnja 2020. o određenim mjerama trgovinske politike u pogledu određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država u dijelu u kojem se te mjere primjenjuju na tužitelje;

naloži tuženiku i intervenijentima plaćanje troškova i izdataka tužiteljâ u okviru ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj u prilog osnovanosti tužbe ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti pri odabiru tužiteljevih proizvoda radi primjene dodatnih carina koje se primjenjuju u skladu sa spornom uredbom zbog toga što te mjere: (a) nisu prikladne za ostvarenje zadanih ciljeva; (b) prelaze granice onog što je nužno za ostvarenje tih ciljeva; i (c) dovode do nepotrebnih štetnih učinaka na tužitelje.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela nediskriminacije i jednakog postupanja pri odabiru tužiteljevih proizvoda radi primjene dodatnih carina koje se primjenjuju u skladu sa spornom uredbom zbog toga što ih dodatne carine dovode u nejednakog položaja na Unijinom tržištu bez dostatnog obrazloženja da je diskriminacija bila objektivno opravdana.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni, koja se tiče prava i činjenica, zbog toga što su razlozi za odabir tužiteljevih proizvoda radi primjene dodatnih carina u obrazloženju sadržanom u spornoj uredbi i spornim mjerama nedovoljni jer Europska komisija nije pružila dostatne i odgovarajuće razloge za primjenu mjera na njihove proizvode.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni koja se tiče prava kršenjem Unijinih dužnosti u skladu sa sporazumima Svjetske trgovinske organizacije zbog toga što je Europska komisija u skladu s Sporazumom WTO-a o zaštitnim mjerama i člankom 22. stavkom 3. Dogovora o rješavanju sporova WTO-a bila dužna suspendirati koncesije ili druge obveze u istom sektoru u kojem su u skladu s relevantnim američkim zaštitnim mjerama utvrđene povrede ili šteta nastala na štetu ekonomskih i komercijalnih interesa tužiteljâ.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela dobre uprave pri odabiru tužiteljevih proizvoda radi primjene dodatnih carina koje se primjenjuju u skladu sa spornom uredbom zbog toga što je prethodno provedeni postupak savjetovanja bio netransparentan, neučinkovit u pogledu pružanja odgovarajuće obavijesti o tom postupku tužiteljima, zbog toga što im je u okviru tog postupka uskraćeno njihovo pravo na saslušanje i jer su povrijeđena njihova legitimna očekivanja da se na njih takve mjere neće primjenjivati.