6.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/15


Žaloba podaná dne 13. února 2020 – Qx World v. EUIPO – Mandelay (EDUCTOR)

(Věc T-85/20)

(2020/C 114/16)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Qx World Kft. (Budapešť, Maďarsko) (zástupci: Á. László a A. Cserny, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Maďarsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie EDUCTOR – Ochranná známka Evropské unie č. 12 250 593

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. prosince 2019, ve věci R 1311/2019-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

změnil napadené rozhodnutí tak, aby bylo zrušeno prvostupňové rozhodnutí a věc vrácena zrušovacímu oddělení EUIPO k dalšímu řízení;

podpůrně zrušil napadené rozhodnutí i prvostupňové rozhodnutí a vrátil věc zrušovacímu oddělení EUIPO k dalšímu řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení podstatných formálních náležitostí.