22.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 62/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. studenoga 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Predmet C-633/20)

(2021/C 62/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i podnositelj revizije: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Tuženik i druga stranka u revizijskom postupku: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Prethodno pitanje

Je li društvo, koje kao ugovaratelj osiguranja za svoje klijente kod društva za osiguranje održava inozemno putno zdravstveno osiguranje te inozemno i tuzemno osiguranje troškova povratka u domovinu u obliku grupnog osiguranja, koje distribuira potrošačima članstvo koje daje pravo korištenja usluga osiguranja u slučaju bolesti ili nezgode u inozemstvu te koje od pridobivenih članova prima naknadu za kupljeno osigurateljno pokriće, posrednik u osiguranju u smislu članka 2. točaka 3. i 5. Direktive 2002/92/EZ (1) i članka 2. stavka 1. točaka 1., 3. i 8. Direktive (EU) 2016/97 (2)?


(1)  Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL 2003., L 9, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku poglavlje 6., svezak 8., str. 23.)

(2)  Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (preinačeni tekst) (SL 2016., L 26, str. 19.)