25.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 112/46


Acțiune introdusă la 5 februarie 2019 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Dokkio (DOKKIO)

(Cauza T-67/19)

(2019/C 112/56)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Ciudad de Mexico, Mexic) (reprezentant: C. Casas Feu, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Dokkio, Inc. (San Mateo, California, Statele Unite)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale „DOKKIO” – înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană nr. 1 308 971

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 21 noiembrie 2018 în cauza R 1187/2018-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în ceea ce priveşte respingerea opoziţiei B 2800087;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Sixsigma Networks Mexico, SA de CV,

obligarea Dokkio, Inc. la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Sixsigma Networks Mexico, SA de CV.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 a Parlamentului European şi a Consiliului.