25.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/46


Kanne 5.2.2019 – Sixsigma Networks Mexico v. EUIPO – Dokkio (DOKKIO)

(Asia T-67/19)

(2019/C 112/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (México, Meksiko) (edustaja: asianajaja C. Casas Feu)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Dokkio, Inc. (San Mateo, Kalifornia, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti sanamerkin DOKKIO osalta – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 308 971

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 21.11.2018 asiassa R 1187/2018-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä hylätään väite B 2800087

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan Sixsigma Networks Mexico, SA de CV:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja

velvoittaa Dokkio, Inc:n korvaamaan Sixsigma Networks Mexico, SA de CV:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.